Mäso

Mäso

Mäso je kostrová svalovina dobytka, zveriny, hydiny, rýb určená na spotrebu alebo ďalšie spracovanie. Mäso v širšom slova zmysle znamená všetky svalové, tukové a kostrové tkanivá vrátane požívateľných častí orgánov (kosti, chrupavky, väzivo, šľachy a medzisvalové tukové tkanivo). Mäso obsahuje približne 16 až 20% plnohodnotných bielkovín. Bielkoviny mäsa sú veľmi kvalitné. Obsahujú komplex dobre vyvážených…

Koniec obsahu

Koniec obsahu