Interferóny

Interferóny sú veľmi dôležité protivírusové látky, ktoré majú schopnosť izolovať a likvidovať niektoré retrovírusy, podporujúce degeneráciu buniek. Interferóny sú skupinou cytokínov hrajúce dôležitú úlohu v regulácii imunitného systému, bunkovej proliferácie a diferenciácie, či angiogenéze. Ide o glykoproteíny produkované predovšetkým bunkami imunitného systému, ale aj inými bukovými typmi ako sú napríklad fibroblasty.

Existujú tri skupiny interferónov (typ I, II. a III.), pričom všetky interferóny sa do určitej miery podieľajú na antivírusovej odpovedi imunitného systému a svojím pôsobením na bunky v nich vyvolávajú antivírusový stav.

Pridaj komentár